Paf on vähentänyt korkean riskin pelaajien määrää kasinoillaan

Ahvenanmaalla toimiva kasinoyritys Paf on onnistuneesti rikkonut vanhan kaavan, ja saanut alennettua korkean riskin pelaajiensa määrää vuonna 2019. Sen lisäksi että Paf on onnistunut laskemaan näiden pelaajien määrän vain 0,04 prosenttiin vuonna 2019, se on myös onnistunut vähentämään riippuvaisuuttaan näistä pelaajista tuloksessaan. Paf laski korkean riskin pelaajista tullutta voittoaan 67,2 prosentilla. Samaan aikaan yritys kuitenkin nosti voittoaan 4,1 prosentilla ja liikevaihtoaan 2,1 prosentilla.

Kasino-operaattori onnistui pakolliset tappiorajat käyttöön ottamalla vähentämään niiden pelaajien määrää, jotka ovat vuodessa hävinneet yli 30 000 euroa. Raja asetettiin 25 000 euroon. Pafin toimitusjohtaja Christer Fahlstedt sanoo, että tämä tuntui tehokkaammalta vastatoimelta kuin itse asetettavien rajojen käyttöönotto. Ne kun ovat riippuvaisia pelaajista, joista osalla saattaa olla vaikeuksia hahmottaa ongelmaa ja asettaa itse itselleen rajoituksia.

Voittajien ja häviäjien prosenttiluvut

On vaikea olla eri mieltä yrityksen toimien tehokkuudesta. Korkean riskin pelaajien luokassa – eli pelaajissa, jotka hävisivät yli 30 000 euroa – määrät laskivat 0,13 prosentista vuodelta 2018. Toiseksi korkeimman riskin luokassa, jossa hävittiin 15 000 – 30 000 euroa, laski pelaajien määrä myös hieman, eli 0,49 prosentista 0,46 prosenttiin. Seuraavassa luokassa, keskimääräisen riskin pelaajissa, hävittiin 8001 -15 000 euroa, ja heidän osaltaan määrä laski 1,11 prosentista 1 prosenttiin.

Suurin Pafin pelaajaluokka muodostuu pelaajista, jotka ovat hävinneet enintään 8000 euroa. Heidän määränsä nousi 66,1 prosentista 67,7 prosenttiin vuonna 2019. He toivat myös suurimman osan kasinoyrityksen 79 miljoonan euron voitosta tuolle vuodelle. Toiseksi eniten voitosta toivat itse asiassa ne pelaajat, jotka päätyivät omassa pelaamisessaan voiton puolelle 2019. He muodostivat 30,8 kasinoyrityksen pelaajista, ja toivat voittoa 23 miljoonaa euroa.

Apua takaisin Ahvenanmaalle

Fahlstedt jatkaa lausuntoaan totemalla, että Pafilla on ollut aina tapana olla avoin pelaajiensa suuntaan. Pafilla on hyvät viestintäyhteydet pelaajiinsa vastuullisen pelaamisen suhteen, ja he aikovat jatkossakin valistaa pelaajiaan asiasta. Vuoden 2019 luvut ovat todisteena tästä, ja Fahlstedt toivoo että samaa kehitystä jatketaan tulevina vuosina.

Kasino-operaattori on myös tehnyt yhteistyötä Ahvenanmaan hallinnon kanssa antaakseen yhteisölle takaisin omasta menestyksestään. Paf kertoi 40 miljoonan osingosta, joka luovutetaan Ahvenanmaan hallinolle käytettäväksi erilaisiin hätäaputoimiin.